image
image
image
image

Енкон Сървисис ООД предлага консултантски услуги в областта на енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници. Енкон Сървисис ООД притежава сертификат за качество ISO 9001:2008. Фирмата е сертифицирана в АУЕР за извършване на енергийни одити на сгради и промишлени системи.

Правителството на Република България както и ЕБВР оценяват високо приноса на Енкон към общинските и индустриалните енергийно ефективни и устойчиви енергийни финансови пазари в България. През 2009 година Министърът на икономиката, енергетиката и туризма удостои Енкон Сървисис ООД с висока награда за принос към сектор “Енергетика”.

През 2012 на официална церемония ЕБВР връчи на Енкон Сървисис наградата за първата най-успешна кредитна линия в Европа за устойчиви енергийни финансови пазари.

  • Създаване и управление на кредитни линии за устойчиво енергийно развитие и други международни финансови инструменти
  • Подпомагане на търговските банки при отпускане на заеми за проекти по енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници, за технически и финансов анализ, мониторинг при изпълнението и експлоатацията на проекти както и валидиране на завършените проекти
  • Изготвяне на енергийни одити на промишлени и търговски обекти, както и обществени и жилищни сгради
  • Изготвяне на предпроектни проучвания, планове за рационално използване на енергията и бизнес планове за устойчиви енергийни проекти
  • Разработване на проекти с възобновяема енергия, с акцент върху малки водноелектрически централи, вятърни паркове, слънчева енергия, както и проекти с използване на биомаса
  • Разработване на проекти за комбинирано производство на електроенергия и топлофикация
  • Създаване на насоки, наръчници и модели за разработване и финансиране на устойчиви енергийни проекти и подготовка на предложения за банково кредитиране
  • Финансиране на структурни проекти чрез международни и местни финансови организации, включително механизми за продажба на въглеродни емисии
  • Изграждане на капацитет у предприемачи, енергийни одитори, както и търговските банки при разработването и финансиране на проекти